Archive

Posts Tagged ‘apache2’

Manage your virtual hosts on apache server easily

May 28th, 2011 No comments

Building up and making all modifications on your server is pretty boring. There is no need to find the sun again and again. I’ve had to go through the process of reconfiguring my virtual hosts for Apache2 several times and i found a pre modified shell script and modified the script according to my needs. This script enables you to create, destroy your virtual host in a second.

you can download the script from here : vhost.txt or;

mkdir ~/bin
cd ~/bin
wget http://samet.kilictas.com/wp-content/uploads/2011/05/vhost.txt
mv vhost.txt vhost
chmod 755 vhost

Now, to invoke the script, type the following:

. ~/bin/vhost

By using this script you can create, destroy a virtual host. In order to create a new host on your server user following command by replacing appreciate values:

vhost create <domain> <admin -email> <host -ip>

The script creates required directories,files as shown below;

Web directories
/www/htdocs/$domain

Web cgi-bin
/www/cgi-bin/$domain

Web logs
/www/logs/$domain/apache2
/www/logs/$domain/apache2/access.log
/www/logs/$domain/apache2/error.log

then builds virtual host config file and enables it right away (enabling is optional), which is placed in following directory

/etc/apache2/sites-available/$domain

After getting done with all these process it simply creates a little info file

/www/$domain/logs/site_info

Great you have created and enabled your virtual host, you may need to destroy a virtual host, here is how;

vhost destroy <domain>

Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Categories: General, HowTo, Linux, Tips Tags: , ,

Subversion (SVN) Server Nasıl Kurulur (Turkish)

December 19th, 2008 8 comments

Merhaba arkadaşlar subversion hakkında türkçe yazılmış çok fazla kaynak olmamasından dolayı bu yazımı türkçe yazdığımı belirtmek istiyorum. Halen ingilizce dilinin artık global bir dil olduğunun bazı kişiler tarafından kabul edilmeyişide ayrı bir tartışma konusu bence.

Neyse hemen anlatmaya başlıyorum. Aslında kişisel olarak bir projeyi tek başıma yapıyorsam bunda daha başarılı olabildiğimi düşünüyordum ancak bazı nedenlerden dolayı anladım ki atasözümüz olan “Bir elin nesi var iki elin sesi” var sözü gerçekten yerinde ve mantıklı söylenmiş bir söz. :) . Geçenlerde üniversitede grup çalışması yaptıgım samimi arkadaşlar ile bir projeye başlama kararı aldık ve ortak bir çalışma ortamı oluşturmam gerekiyordu. Ortak çalışma ortamı çok şekilde yaratılabilir aslında;

  • Subversion
  • CVS
  • SourceSafe
  • Team Foundation Server
  • Birkaç duyulmamış sistem daha

Bu sistemler arasında en mantıklı ve uygulanabilirliği açısından rahat olan sistemin subversion olduğunu düşünüyorum. Linux altında çalışmışlığınız var ise bir Subversion (SVN) server kurmak yanlızca 30 saniyenizi alacaktır. Subversion sistemini windows işletim sistemilerinde de kurabiliyoruz ancak tabiki biz linuxumuza kurup rahat ve hızlı çalışmanın tadına varacağız :)

Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.9/10 (21 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

.htaccess problem at Apache2 (Ubuntu)

September 8th, 2008 No comments

Hi, Everyone,

Today i have faced with a problem which made me sick of apache2. Since i’ve done with this stupid problem it will be my pleasure to writing solution to my blog page   :)

Ok!, If you are running apache2 first you should know about that you got the configuration file at ;

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf -> just check out this file to see what it contains exaclty

and you can see error log’s at ;

sudo nano /var/log/apache2/error.log  -> which helps a lot

So, to enable .htaccess files on your server first you have to edit ;

sudo nano /etc/apache2/sites-available/default

when you open this file you have to see some lines like;

DocumentRoot /var/www/
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
</Directory>
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

you have to be sure the Document root is correct. Then you need to change the “AllowOverride None” to “AllowOverride All” then we are done with this part.

Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.5/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Categories: HowTo, Linux, Ubuntu Tags: , ,